HomeBiogas 2.0:
An Appliance That
Transforms Your Food Waste

logo-us

Want to

hear more?


Your privacy is important to us.
We'll never share your information.

הכירו את הום ביוגז 2.0

?הידעתם

שליש מן המזון המיוצר ברחבי העולם למאכל אדם, מבוזבז או נזרק! מרבית השאריות מגיעות למטמנות שם הן נקברות ופוגעות בסביבה, כעת, הפסולת האורגנית שלכם יכולה להפוך לאנרגיה זמינה. מערכת הום ביוגז 2.0 הנה מערכת חדשנית, ההופכת פסולת אורגנית לגז לבישול ולדשן נוזלי היישר בחצר ביתכם. אם תמיד רציתם לחיות אורח חיים ירוק יותר, מקיים יותר ובהרמוניה עם הסביבה, הגעתם למקום הנכון. רכשו עכשיו את מערכת הום ביוגז 2.0 ב-35% הנחה, מהמחיר המקורי. וכבונוס תקבלו מאיתנו כירת ביוגז בחינם! הירשמו על מנת לקבל מידע נוסף.

הכירו את הום ביוגז 2.0

הידעתם? 1/3 מן המזון המיוצר ברחבי העולם למאכל אדם, מבוזבז או נזרק! מרבית השאריות מגיעות למטמנות שם הן נקברות ופוגעות בסביבה, כעת, הפסולת האורגנית שלכם יכולה להפוך לאנרגיה זמינה. מערכת הום ביוגז 2.0 הנה מערכת חדשנית, ההופכת פסולת אורגנית לגז לבישול ולדשן נוזלי היישר בחצר ביתכם. אם תמיד רציתם לחיות אורח חיים ירוק יותר, מקיים יותר ובהרמוניה עם הסביבה, הגעתם למקום הנכון. רכשו עכשיו את מערכת הום ביוגז 2.0 ב-35% הנחה, מהמחיר המקורי. וכבונוס תקבלו מאיתנו כירת ביוגז בחינם! הירשמו על מנת לקבל מידע נוסף..

הכירו את הום ביוגז 2.0

הידעתם? 1/3 מן המזון המיוצר ברחבי העולם למאכל אדם, מבוזבז או נזרק! מרבית השאריות מגיעות למטמנות שם הן נקברות ופוגעות בסביבה, כעת, הפסולת האורגנית שלכם יכולה להפוך לאנרגיה זמינה. מערכת הום ביוגז 2.0 הנה מערכת חדשנית, ההופכת פסולת אורגנית לגז לבישול ולדשן נוזלי היישר בחצר ביתכם. אם תמיד רציתם לחיות אורח חיים ירוק יותר, מקיים יותר ובהרמוניה עם הסביבה, הגעתם למקום הנכון. רכשו עכשיו את מערכת הום ביוגז 2.0 ב-35% הנחה, מהמחיר המקורי. וכבונוס תקבלו מאיתנו כירת ביוגז בחינם! הירשמו על מנת לקבל מידע נוסף..

Want to

hear more?


Your privacy is important to us.
We'll never share your information.

TESTIMONIALS

Gur Rotem

.״אני לקוח מאוד מרוצה של חברת הום ביוגז. יש בבעלותי מערכת כשנתיים, אשר מספקת לי גז לכל אורך השנה 
הבעיה היחידה שלנו היא מה לעשות עם כל הגז שהמערכת מייצרת. אני מייצר ריבה לכל השכנים שלי רק כתירוץ להשתמש בעוד ביוגז.״

״זה הפתרון אידיאלי לזבל אורגני. זה לא מספיק לדבר על אקולוגיה ומיחזור צריך לקחת אחריות אמיתית ולהיות מעורב אישית בהפחתת העומס של הפסולת הרטובה על האשפה ותוצאותיה במדינה.״
״מה יכול להיות יותר טוב מלעזור לעולם להפוך למקום טוב יותר בעבורנו ובעבור הדור הבא, תוך כדי עזרה לעצמי ולמשפחתי והעלאת המודעות החברתית (הנמוכה מידי) לחשיבות המחזור, כאן אצלנו, במקום בו המציאו את HomeBiogas 2.0?״

״אני מאמין שחינוך לשמירה על הסביבה מתחיל בבית. במובנים רבים: מחזור מזון, איכות סביבה, הפקת אנרגיה מתחדשת ואחריות אישית באים לידיי ביטוי כולם כאחד במערכת הום ביוגז 2.0. תודה שהפכתם את המערכת והערכים הללו לזמינים לכלל״

TESTIMONIALS

Gur Rotem

.״אני לקוח מאוד מרוצה של חברת הום ביוגז. יש בבעלותי מערכת כשנתיים, אשר מספקת לי גז לכל אורך השנה
הבעיה היחידה שלנו היא מה לעשות עם כל הגז שהמערכת מייצרת. אני מייצר ריבה לכל השכנים שלי רק כתירוץ להשתמש בעוד ביוגז.״

״מה יכול להיות יותר טוב מלעזור לעולם להפוך למקום טוב יותר בעבורנו ובעבור הדור הבא, תוך כדי עזרה לעצמי ולמשפחתי והעלאת המודעות החברתית (הנמוכה מידי) לחשיבות המחזור, כאן אצלנו, במקום בו המציאו את HomeBiogas 2.0?״

WhatsApp Image 2018-01-09 at 3.05.03 PM
״זה הפתרון אידיאלי לזבל אורגני. זה לא מספיק לדבר על אקולוגיה ומיחזור צריך לקחת אחריות אמיתית ולהיות מעורב אישית בהפחתת העומס של הפסולת הרטובה על האשפה ותוצאותיה במדינה.״

״אני מאמין שחינוך לשמירה על הסביבה מתחיל בבית. במובנים רבים: מחזור מזון, איכות סביבה, הפקת אנרגיה מתחדשת ואחריות אישית באים לידיי ביטוי כולם כאחד במערכת הום ביוגז 2.0. תודה שהפכתם את המערכת והערכים הללו לזמינים לכלל״